Hazenoot nieuws

Belastingadvies: Auto van de zaak of aanschaffen in privé?

Hazenoot Finance B.V. wilt u graag belastingadvies geven omtrent het populaire vraagstuk ‘Auto van de zaak of aanschaf in privé’?

Wij krijgen regelmatig vragen van ondernemers welke gerelateerd zijn aan de auto, waaronder de vraag auto privé of zakelijk?

In onderstaand artikel willen wij u informeren en adviseren. Alvorens een keuze te kunnen maken is het verstandig om een berekening te (laten) maken welke mogelijkheid het gunstigst is aan de hand van een schatting van het zakelijke gebruik en het privégebruik.

Keuzefactoren

De volgende factoren zijn onder meer van belang bij het maken van een berekening en het maken van een goede keuze:

 • oorspronkelijke catalogusprijs van de auto (inclusief btw en bpm);
 • verwachte restwaarde;
 • geplande gebruiksduur;
 • brandstofverbruik;
 • brandstofkosten per kilometer;
 • onderhoudskosten per jaar;
 • financieringskosten per jaar;
 • verzekeringskosten per jaar;
 • eventuele overige autokosten inclusief btw per jaar;
 • motorrijtuigenbelasting per jaar;
 • aantal privékilometers per jaar;
 • aantal zakelijke kilometers per jaar;
 • inkomstenbelastingtarief;
 • investeringsaftrek bij bestelauto en zeer zuinige personenauto;
 • btw-gevolgen (aftrekbaar, deels, of niet);
 • toepasselijk percentage bij een bijtelling wegens privégebruik (16% voor volledig elektrische auto’s of 22% voor overige auto’s (vanaf 2023).

Keuzemogelijkheid

Zowel voor personenauto’s als voor bestelauto’s bestaat de keuzemogelijkheid om de auto te rekenen tot het privévermogen of tot het ondernemingsvermogen. Voor de omzetbelasting bestaat ook een keuzemogelijkheid. De keuze voor de omzetbelasting staat los van de keuze voor de inkomstenbelasting. Voor ondernemers met een bestelauto gelden ook de volgende mogelijkheden voor de bewijslast met betrekking tot de 500-kilometer-grens:

 • Goederenvervoerbestelauto;
 • Vereenvoudigde rittenregistratie.
 • Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik (ZZP)

Investeringsaftrek

Bij aanschaf van een bestelauto of een elektrische personenauto kan het recht bestaan op de zogenoemde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek of zelfs de milieu-investeringsaftrek. In 2023 bij investeringen tussen € 2.601 en € 63.716 (exclusief btw) bedraagt de aftrekpost voor de klein investeringsaftrek 28%. Bij hogere investeringen daalt de omvang van de aftrek.

Zowel voor personenauto’s als bestelauto’s geldt de bijtelling (autokostenfictie). Als privégebruik mogelijk is, betekent dat een bijtelling van 16% of 22% van de oorspronkelijke catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Het toepasselijke percentage hangt af van de CO2-uitstoot van de auto. Voor auto’s die ouder zijn dan 15 jaar geldt een bijtelling van 35% van de waarde in het economische verkeer (de zogenaamde youngtimer regeling).

Omzetbelasting

Een behoorlijke tijd terug (m.i.v. 1 juli 2011) is de wet- en regelgeving gewijzigd om de btw vast te stellen voor auto’s die zakelijk en voor privédoeleinden worden gebruikt. De koppeling die bestond met de bijtelling voor de inkomstenbelasting en loonbelasting is daarbij losgelaten. De nieuwe btw-regels gelden zowel voor personenauto’s als voor bestelauto’s.

Als de auto tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend en u geen administratie heeft waaruit het privégebruik van de auto blijkt dan moet de 2,7%-correctie (grondslag cataloguswaarde) worden opgenomen in de aangifte omzetbelasting over het laatste belastingtijdvak van een jaar. Als de personen- of bestelauto is gekocht zonder aftrek van btw, is voor de correctie op het privégebruik de toepassing van een verlaagd forfait toegestaan. Daarnaast zijn er nog meerdere factoren waardoor u het verlaagd forfait mag aanhouden. Wij informeren u graag hierover.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact met ons op.

Wil je hier meer over weten? Stuur dan een bericht met je contactgegevens naar info@hazenootfinance.nl